Fundacja Exodus

Misja i cele Fundacji EXODUS

Pomysł powołana do życia w 2002 roku Fundacji EXODUS zrodził się z pragnienia wielu serc, które powodowane miłością bliźniego rozpoczęły tworzenie dzieła, które stale się rozwija i poszerza swoje granice.

A zatem kim jesteśmy?

Wywodzimy się z lokalnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji sosnowieckiej.

Więcej na www.odnowa.org.pl

Co jest naszym celem?

Naszą misją jest praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i miejsc, w których żyjemy, by stawały się bardziej korzystne dla ludzkiego życia poprzez rzetelną pracę i własne świadectwo. Podejmujemy wszechstronne działania edukacyjne zmierzające do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz do wychowania w trzeźwości, dokształcamy w dziedzinie oświatowej, społecznej, prawnej, gospodarczej i religijnej oraz podejmujemy wiele działań edukacyjnych zmierzających do eliminowania z życia społecznego agresji i przemocy, nietolerancji rasowej, światopoglądowej i religijnej.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Zjednoczeni w działaniu możemy wywierać realny wpływ na otoczenie, wspierać się, budować wspólnotę ludzi, w której każdy ma swoje niepowtarzalne miejsce i jest jej ważną częścią.